Hoe kan ik deelnemen?

Member

 • Adviseer bedenkers van productideeën
 • Maak actief deel uit van de community, samen zijn we sterk!

Launcher

 • Adviseer bedenkers van productideeën
 • Beoordeel hun productideeën
 • Benader bedenkers van goede productideeën en bied deelname in hun LaunchTeam aan
 • Registreer productideeën
 • Registreer & lanceer productideeën via het stappenplan
 • Word benadert door bedenkers van productideeën voor deelname in hun LaunchTeam
 • Deel de winst met de leden van  jouw LaunchTeams op basis van inbreng
 • Maak actief deel uit van de community, samen zijn we sterk!

LaunchPartner

 • Krijg voorrang bij het inkopen, licenseren of investeren in de onderscheidende, vernieuwende, unieke en/of innovatieve consumentenproducten
 • Beoordeel producten en verpakking aan de hand van een kort vragenlijstje
 • Maak actief deel uit van de community, samen zijn we sterk!

Klik op onderstaande items voor meer informatie.

Dien je idee in en ontvang een Bewijs van Registratie. Het idee wordt niet met de community gedeeld

Met het Bewijs van Registratie kun je de indieningsdatum aantonen van je creatie. Mocht iemand claimen dan hij/zij het eerder heeft bedacht dan helpt het Bewijs van Registratie je  om het tegendeel te bewijzen. Het Bewijs van Registratie geeft geen (intellectueel) eigendomsrecht en biedt dus geen bescherming.

LaunchThis biedt deze service aan haar leden als GRATIS alternatief op het i-Depot van Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en andere commercieel varianten.

Heb je vragen? Neem contact met ons op!

Ontwikkel je idee tot prototype. Hierbij bepaal je zelf met wie je het idee wilt delen

Om een idee om te zetten in een goed product heb je verschillende talenten nodig. Soms heeft een bedenker niemand nodig voor de ontwikkeling en is in staat om zelf tot een prototype van product en verpakking te komen, anderen hebben op één of meerdere onderdelen hulp nodig.

Binnen de LaunchThis community vind je specialisten op vele vlakken. Bij het indienen van je idee geef je aan waar je hulp bij nodig hebt en zullen ze jou benaderen als ze het een goed idee vinden maar je kunt ook de profielen bekijken en ze zelf uitnodigen om met je te werken. Zij doen dit in ruil voor een aandeel in de winst. Ook kun je er voor kiezen om het tegen betaling te laten uitvoeren.

Heb je vragen? Neem contact met ons op!

Dien het eindresultaat in voor verkoop en massaproductie.

LaunchThis presenteert je product vervolgens aan (inter)nationale inkopers van winkelketens en handelsbedrijven, licentienemers en investeerders.

Heb je vragen? Neem contact met ons op!

Deel de winst op basis van ieders inbreng met je LaunchTeam.

LaunchThis verdeelt de winst en rechten op een product naar ieders daadwerkelijke inbreng via het dynamische model van Mike Moyer, zoals omschreven in zijn boek Slicing Pie en op www.slicingpie.com. Op basis van ingebrachte tijd, onkosten, verkoop, royalty’s, etc. en de door hem daarbij gedefinieerde factoren wordt het totale aantal Slices (taartstukken) berekend en ieders aandeel hierin.

Op basis van berekeningen, conform het model van Slicing Pie, blijken de creatieve en de commerciële zijde van het LaunchThis proces ongeveer dezelfde inbreng en dus waarde te vertegenwoordigen. Dit is gebaseerd op het soort relatief eenvoudige consumentenproducten waar LaunchThis zich op dit moment op richt.

Naar aanleiding van het bovenstaande komen we tot de volgende winstverdeling per product.

Bedenker
Aantal Slices = 2,5% over de inkoopfactuur van de fabriek X factor 2
Aantal Slices = Aantal uren X uurtarief X factor 2
Aantal Slices = Uitgaven X factor 4

Ingeschakelde Specialisten
Aantal Slices = Aantal uren X uurtarief X factor 2
Aantal Slices = Uitgaven X factor 4

LaunchThis | Verkoop; inzet verkoopnetwerk, provisies derden, reizen, sluiten verkoop-, licentieovereenkomsten, after sales | Productiemanagement voor bestelling; prijscalculatie, voorselectie fabriek | Platform; gebruik, support
Aantal Slices = 50% van het totale aantal Slices

Door jouw aantal Slices te delen door het totale aantal Slices kun je jouw aandeel in de winst op het product uitrekenen.

Voor ieder product liggen de aandelenverhoudingen natuurlijk weer anders. Indien de bedenker gedeeltelijk of wellicht helemaal geen hulp nodig heeft om tot een werkend prototype te komen dan heeft hij een kleiner LaunchTeam nodig en krijgt hij dus een veel groter aandeel.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van winstverdeling:

Heb je vragen? Neem contact met ons op!