1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”. “Gebruiksvoorwaarden”) beheersen uw relatie met de https://www.launchthis.eu website (de “Service”), die wordt uitgebaat door LaunchThis (“ons”, “we”, of “onze”).
1.2 Gelieve deze “Algemene Voorwaarden” zorgvuldig te lezen voor u gebruik maakt van de Service.
1.3 Uw toegang tot en gebruik van de Service gebeurt onder de voorwaarde van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de toegang hebben of gebruik maken van de Service.
1.4 Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u akkoord dat u door deze Voorwaarden bent gebonden. Indien u niet akkoord gaat met enig deel van de Voorwaarden, kunt u geen toegang hebben tot de Service.

2. Inhoud
2.1 Onze Service stelt u in staat om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“Inhoud”) te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen of op een andere manier beschikbaar te stellen. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op de Service plaatst, inclusief zijn wettelijkheid, betrouwbaarheid en geschiktheid.
2.2 Door het plaatsen van ınhoud op de Service, geeft u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via onze Service te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar te tonen, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt alle rechten op alle Inhoud die u op of via de Service voorlegt, plaatst of vertoont en u bent verantwoordelijk om deze rechten te beschermen. U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht inhoudt om uw Inhoud beschikbaar te maken voor andere gebruikers van de Service, die uw Inhoud ook mogen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.
2.3 U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is (u bent de eigenaar) of u heeft het recht om het te gebruiken en verleent ons de rechten en de licentie, zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Inhoud op of via de Service de privacy-rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractuele rechten of enig ander recht van een persoon niet schendt.

3. Accounts
3.1 Wanneer u bij ons een account creëert, moet u onze informatie verschaffen die op elk moment nauwkeurig, volledig en bijgewerkt is. Een gebrek daaraan, vormt een schending van de Voorwaarden, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.
3.2 U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het paswoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw paswoord, onafhankelijk van het feit dat uw paswoord op onze Service wordt gebruikt of op een service van derden.
3.3 U gaat ermee akkoord om uw paswoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte is van een inbreuk op de veiligheid of bij onbevoegd gebruik van uw account.
3.4 U mag als gebruikersnaam geen gebruik van de naam van een andere persoon of entiteit of van een naam die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, of zonder de juiste autorisatie, van een naam of een handelsmerk dat onderworpen is aan de rechten van een andere persoon of entiteit of van een naam die op een andere wijze beledigend, vulgair of obsceen is.

4. Intellectuele eigendom
De Service en zijn originele inhoud (exclusief Inhoud die door gebruikers ter beschikking wordt gesteld), functies en functionaliteiten zijn en blijven de exclusieve eigendom van LaunchThis en zijn licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten van zowel Netherlands , als andere landen. Onze handelsmerken en -imago mogen niet gebruikt worden in verband met een product of dienst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaunchThis.

5. Links naar andere websites
5.1 Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet de eigendom zijn van of gecontroleerd worden door LaunchThis.
5.2 LaunchThis heeft geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid aan voor de inhoud, het privacy-beleid of de praktijken van de websites en diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat LaunchThis niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, zal zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.
5.3 We raden u ten stelligste aan om de algemene voorwaarden en het privacy-beleid te lezen van alle websites van derden, die u bezoekt.

6. Beëindiging
6.1 We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking van een inbreuk door u op de Voorwaarden.
6.2 Bij beëindiging, zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

7. Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zal LaunchThis, noch haar directie, werknemers, partners, agenten, leveranciers of partners, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief maar zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of het gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik maken van de Service; (ii) elke gedraging of inhoud van derden op de Service; (iii) eender welke inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw overdracht of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enig andere wettelijke theorie, onafhankelijk van het feit of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als er een oplossing die hierin uiteengezet, niet blijkt te hebben voldaan aan zijn essentieel doel.

8. Disclaimer
8.1 Het gebruik van de Service gebeurt op uw eigen risico. De Service wordt “AS IS” (“in bestaande toestand”) en “AS AVAILABLE” (“als beschikbaar”) geleverd. De dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of het verloop van de prestaties.
8.2 LaunchThis haar dochterondernemingen, filialen, en zijn licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken veilig zal functioneren of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of plaats; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service aan uw eisen zullen voldoen.

9. Toepasselijke wetgeving
9.1 Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.
9.2 Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn door een rechtbank blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere afspraken die tussen ons zouden kunnen bestaan met betrekking tot de Service.

10. Wijzigingen
10.1 We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment naar eigen goeddunken aan te passen of te vervangen. Indien een wijziging wezenlijk is, zullen een redelijke inspanning leveren om u tenminste 30 dagen op voorhand kennis geven, voor de nieuwe voorwaarden van toepassing worden. Wat een wezenlijke verandering is, zal worden bepaald naar ons eigen goeddunken.
10.2 Door onze Service te blijven bezoeken of er gebruik van te maken nadat eventuele herzieningen van toepassing werden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, dan kunt u stoppen met het gebruik van de website en de Service.

Gepost: 12 september 2016
Laatst bijgewerkt: 23 maart 2018