1. De informatie, die is vermeld op https://www.launchthis.eu website (de “Service”), is alleen voor algemeen gebruik bestemd.
2. LaunchThis neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Service.
3. In geen enkel geval zal LaunchThis aansprakelijk zijn voor bijzondere, rechtstreekse, onrechtstreekse, vervolg- of bijkomende schade of enige andere schade, hetzij wegens een actie van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortkomend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. LaunchThis behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de Service.
4. LaunchThis garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

Gepost: 12 september 2016
Laatst bijgewerkt: 23 Maart 2018